Skip Navigation LinksContact-us

Forsvarets Helseregister       

       

Kontoradresse:

Bygn 0028 Oppgang A
Kontor A218
2058 Sessvollmoen

 

Postadresse:

Forsvarets Sanitet
Forsvarets Helseregister
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

Forsvarets helseregister er del av Institutt for Militærmedisin og Epidemiologi (IME), en avdeling i Forsvarets sanitet (FSAN).

outlook2013.pngEpost: post@forsvaretshelseregister.no


Vennligst send alle forespørsler om innsyn per post til:

FSAN
Postboks 800, Postmottak

2617 Lillehammer


Husk fødselsnummer.