Skip Navigation Linksforskning_data

Tilgang til data

Søk om tilgang til data, finn veiledninger, søknadsskjema og annen informasjon. Du kan søke om data fra Forsvarets helseregister (FHR).

Søk om tilgang til data

For at du skal få tilgang til data fra helseregisteret, må FHR ha en fullstendig søknad. Prosjektet skal godkjennes, pris avtales og vilkår formidles før utlevering av data kan skje. I noen tilfeller må det inngås en kontrakt før utleveringen.

Riktig søknadsskjema må fylles ut. I tillegg må FHR ha prosjektbeskrivelse (protokoll) og kopi av relevante tillatelser med tilhørende søknader. Kopi av tillatelser kan ettersendes.  Alt sendes elektronisk til datatilgang.

Datatilgang@forsvaretshelseregister.no 

Søknad om forskningsdata

Forskeren er ansvarlig for at alle nødvendige tillatelser er innhentet. Det kan være behov for tillatelse fra De regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller det kan være behov for konsejon fra Datatilsynet (data fra Reseptregisteret). Ønsker du tilgang til datafiler til forskning benyttes søknadsskjema:

S7 Søknad om data for forskning.doc
(I Microsoft Edge vil du bli bedt om å logge inn ved nedlasting. Anbefaler derfor å benytte an annen nettleser.)

 

Bruk av data fra Forsvarets Helseregister

Generell informasjon om bruk av data:

Anonymiserte data fra Forsvarets helseregister blir brukt til fremstilling av statistikk i en årlig publikasjon fra registeret kalt Helse for stridsevne. Videre blir anonyme data fra registeret brukt av ansatte ved FSAN til forskning, og i samarbeidsprosjekter med eksterne aktører som norske universiteter og Folkehelseinstituttet, i tråd med forskrift for Forsvarets helseregister. Du finner publikasjoner fra FHR under fanen "Publikasjoner".

Oversikt over de prosjekter der data fra registeret er brukt:

Dersom du er registrert i Forsvarets helseregister og ønsker innsyn i bruk av dine egne data, se informasjon under fanen "Innsyn".